Via Lara - Nissedal

För Göteborgare som vill uppleva lite längre leder är Nissedal, beläget ca 20 mil sydväst om Oslo ett väldigt trevligt resmål. Vi åkte dit för att klättra en 380 meter lång men enkel multi pitch-led med namnet Via Lara (3-4).

Det blir många standplatser längs turen.